....leave time for process

Breathe


Coaching / Teambuilding med heste

Denne  unikke oplevelse og indgang til coachingen giver dig mulighed for at arbejde med den nonverbale kommunikation, som afspejler sig gennem kropssproget

Den non-verbale kommnikation fylder over 60 % af vores kommunikation, - hvilket fortæller, det er en vigtig medspiller både i privatlivet og på arbejdspladsen,- hvadenten man er leder eller medarbejder.


En ting er sikkert..!

Tanker alene flytter ikke noget, - det gør handling.


Med heste som medspillere, har du her en unik mulighed for at få direkte feedback på dine handlinger gennem forskellige aktiviteter med hestene.

Har du ønsket om at abejde med dig selv omkring:

Klar og tydelig kommunikation, autencitet, anerkendende psykologi/pædagogik, handlekraft samt motivation

- og tilmed opdage nye ressourcer og sider af dig selv

...vil denne coachform kunne give dig helt unikke oplevelser, hvor du finder svarene - i dig selv.!

 

 

 

Hvorfor heste?


Heste er flokdyr, - sociale og sensible dyr, som gennem tiden har udviklet en særlig evne til at læse deres omgivelser. For at kunne være med i en hesteflok har hesten behov for at føle sig tryg, sikker - og være i stand til at kunne tilpasse sig omgivelserne, - være løsningsorienteret. Dette genkender vi ofte fra familien eller eks. en arbejdsplads.

Det helt unikke ved hesten er - at den er i stand til at spejle omgivelserne, da det giver den mulighed for at vide, hvornår de opsparede energiressourcer skal bruges. Denne spejling ligger dybt i hestens instinkt.

Heste lever i nuet - er umiddelbare og lyver ikke. De giver en direkte tilbagemelding på menneskets handlinger og intentioner uden at være fordømmende. Optræder vi autentisk – er der sammenhæng mellem det vi siger og det, vi gør?

Det giver os en unik mulighed for at træne vores måde at kommunikere på, handlekraft – og bevidsthed om egne ressourcer. Hesten giver gennem spejling en direkte feedback og respons, - ikke kun individuelt, men også i forhold til vores egen flok, gruppe eller team. Det giver mulighed for at finde og udnytte den personlige drivkraft, der kan gøre rejsen mod målet til en spændende og udfordrende rejse med størst mulig værdi.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk