....leave time for process

Breathe


Coaching

Få hjælp til at støtte dig i at nå de mål, du ønsker..!

Afklaring af valg, der skal træffes? Udvikling af nye egenskaber?

Eller redskaber til at overvinde de forhindringer, der bliver ved at komme igen?


Gennem Coaching bliver du ved hjælp af åbne spørgsmål i stand til at øge din bevidsthed omkring dig selv og dine handlinger, - og dermed også mulighed for at opdage, hvilke kompetencer og uanede talenter du indeholder - og hvilke mønstre, som fastholder dig i en bestemt situation.

"Burde jeg ikke kunne selv ?"

Der er en grund til Elitesportsfolk og erhvervsledere vælger en coach som en medspiller til at nå målet.

Giv dig selv samme mulighed, hvor du får 100 % fokus på dit mål, - med værktøjer til, hvordan du erstatter begrænsende mønstre med nye gode vaner og strukturer.

Her vil være rum for en effektiv og dybdegående personlig proces, hvor du gennem afklaring og øget bevidsthed vil kunne mærke din handlekraft vokse. 

Coachingen forgår med  NLP-teknikker, som er psykologiske redskaber, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi alle er i besiddelse af, men måske ikke anvender.

NLP står for Neuro Lingvistisk Psykologi, hvor sammenhængen mellem tanker (neuro) og sprog (lingvistik) giver sig til udtryk - et enkelt, effektivt værktøj til personlig udvikling, kommunikation, forandring og indsigt i sindets processer.

Jeg vil som din coach møde dig med nærvær, stor respekt og interesse, så du kan føle dig tryg i dit arbejde med dig selv og dine tanker og følelser.

Tavshedspligt er en selvfølge.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk